۲۸ مرداد ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۱۵ مرداد ۱۳۹۵
  • کد خبر :49979
  • بدون دیدگاه

۱۶ عکس از دختران ایران زمین به مناسبت روز دختر

تصاویر منتخب از دختران ایران زمین به بهانه “روز دختر” همراه با جزدیاتی از نام ، رشته تحصیلی و آرزویی که برای خود دارند .

تصاویر منتخب از دختران ایران زمین به بهانه “روز دختر” همراه با جزئیاتی از نام ، رشته تحصیلی و آرزویی که برای خود دارند .

همه ی دختران باید شعری داشته باشند، که برای آنان نوشته شده باشد. حتی اگر لازم باشد، برای این کار آسمان به زمین بیاید! ((روز دختر مبارک))

دختران ایران زمین به مناسبت روز دختر

نام:مونا/سن:۲۲/رشته ی تحصیلی:مدیریت/آرزویی ندارد.

دختران ایران زمین به مناسبت روز دختر

نام:سروناز/سن:۲۴/رشته ی تحصیلی:گرافیک/آرزویی ندارد.

دختران ایرانی

نام:سحر/سن:۳۲/رشته ی تحصیلی:مترجمی زبان انگلیسی/آرزو:تهیه ی کیک های فانتزی در کشورهای مختلف

دختران ایرانی

نام:هلیا/سن:۲۲/رشته ی تحصیلی:معماری داخلی/آرزو:ایجاد شرکت طراحی و دیزاین منزل

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/HtkwbYuXpwWu/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3Doo_lkYGgn2HQLYzD7Q9EqmO9y02FRvdV2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXLYQiBxs9HMs,/%D9%86%D8%A7%D9%85%3A%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%DA%A9%2F%D8%B3%D9%86%3A26%2F%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%DB%8C+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%3A%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%2F%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%3A%D8%AA%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D8%B3+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C.jpg

نام:فرانک/سن:۲۶/رشته ی تحصیلی:زبان انگلیسی/آرزو:تدریس زبان انگلیسی

دختران ایرانی

 skin science نام:الهام/سن:۳۶/رشته ی تحصیلی: علوم سیاسی/آرزو:تحصیل در رشته ی

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/O8tZusw9af2T/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3Doo_lkYGgn2HQLYzD7Q9EqmO9y02FRvdV2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXfbkKSknAgsg,/%D9%86%D8%A7%D9%85%3A%D8%B1%D9%88%DB%8C%D8%A7%2F%D8%B3%D9%86%3A%DB%B2%DB%B8%2F%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%DB%8C+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%3A%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D8%AA%2F%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%3A%D9%85%D8%B1%D8%A8%DB%8C+%D9%85%D9%88%D9%81%D9%82+%D8%AF%D8%B1+%D9%88%D8%B1%D8%B2%D8%B4+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B1%D8%B2%D9%85%DB%8C.jpg

نام:رویا/سن:۲۸/رشته ی تحصیلی:ادبیات/آرزو:مربی موفق در ورزش های رزمی

دختران ایرانی

نام:الهام/سن:۲۵/رشته ی تحصیلی:مجسمه سازی/آرزو:زندگی در پاریس

iranian girls

نام:میترا/سن:۲۰/رشته ی تحصیلی:حسابداری/آرزو:طراحی جواهر

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/KtqyhAXOoOGJ/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3Doo_lkYGgn2HQLYzD7Q9EqmO9y02FRvdV2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXUXX_24AxthQ,/%D9%86%D8%A7%D9%85%3A%D8%A8%D9%87%D9%86%D8%A7%D8%B2%2F%D8%B3%D9%86%3A25%2F%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%DB%8C+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%3A%D9%BE%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2F%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%DB%8C%DB%8C+%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AF..jpg

نام:بهناز/سن:۲۵/رشته ی تحصیلی:پرستاری/آرزویی ندارد.

iranian girls

نام: خاطره /سن:۲۱/رشته ی تحصیلی:حقوق/آرزو:کار در سازمان ملل

iranian girls

نام:سعیده/سن:۲۵/رشته ی تحصیلی:نرم افزار/آرزو:موفقیت در رشته های ورزشی

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/TMyjomJtQLC5/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3Doo_lkYGgn2HQLYzD7Q9EqmO9y02FRvdV2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXXIlo_S8Tuu0,/%D9%86%D8%A7%D9%85%3A%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%2F%D8%B3%D9%86%3A31%2F%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%DB%8C+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%3A%D9%85%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%DB%8C+%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%DB%8C%D8%B3%DB%8C%2F%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%3A%D8%B3%D8%AE%D9%86%DA%AF%D9%88%DB%8C+%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%AA+%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87+.jpg

نام:سمانه/سن:۳۱/رشته ی تحصیلی:مترجمی زبان انگلیسی/آرزو:سخنگوی وزارت امورخارجه

iranian girls

نام:گالیا/سن:۲۶/رشته ی تحصیلی:عکاسی/آرزو:زندگی در محلی به دور از آدم ها

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/CqpMcCrw3PZV/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3Doo_lkYGgn2HQLYzD7Q9EqmO9y02FRvdV2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXHA1cjW0NKGo,/%D9%86%D8%A7%D9%85%3A%D9%87%D8%AF%DB%8C%D9%87%2F%D8%B3%D9%86%3A26%2F%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%DB%8C+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%3A%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C%2F%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%3A%D8%AF%DA%A9%D9%88%D8%B1%DA%A9%DB%8C%DA%A9+%D8%AF%D8%B1+%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D9%85%D8%AE%D8%AA%D9%84%D9%81.jpg

نام:هدیه/سن:۲۶/رشته ی تحصیلی:معماری/آرزو:دکورکیک در کشورهای مختلف

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/kl9Ni18w9mAR/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3Doo_lkYGgn2HQLYzD7Q9EqmO9y02FRvdV2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXF2KhLa9EkH8,/%D9%86%D8%A7%D9%85%3A%D9%86%DB%8C%D9%84%D9%88%D9%81%D8%B1%2F%D8%B3%D9%86%3A40%2F%D8%B1%D8%B4%D8%AA%D9%87+%DB%8C+%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84%DB%8C%3A%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C%D8%B9+%D8%BA%D8%B0%D8%A7%DB%8C%DB%8C%2F%D8%A2%D8%B1%D8%B2%D9%88%3A%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA+%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%B2%D9%86%D8%AC%DB%8C%D8%B1%D9%87+%D8%A7%DB%8C+%DA%A9%D9%88%D8%AF%DA%A9.jpg

نام:نیلوفر/سن:۴۰/رشته ی تحصیلی:صنایع غذایی/آرزو:مدیریت رستوران های زنجیره ای کودک

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها
دیدگاه ها