۸ تیر ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۱۸ آبان ۱۳۹۵
  • کد خبر :55624
  • بدون دیدگاه

تصاویر و سوژه های چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مصلای امام خمینی(ره) میزبان علاقه مندان و بازدید کنندگان از این رویداد فرهنگی رسانه ای است.

چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مصلای امام خمینی(ره) میزبان علاقه مندان و بازدید کنندگان از این رویداد فرهنگی رسانه ای است.

چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

http://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/08/17/139508171756371329133674.jpg

چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

http://img8.irna.ir/1395/13950817/3336292/n3336292-5461760.jpg

چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/07/4/2266773.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/07/4/2266769.jpg

چهارمین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/07/4/2266789.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/nhzJNc8G40fD/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCA5SilLOcNb5dOFHbqWJYS5/%D8%B1%D9%88%D8%B2+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7+-+2.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/Uo62S9V4hjoq/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCA5SilLOcNb5dOFHbqWJYS5/%D8%B1%D9%88%D8%B2+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7+-+2.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/DVqW0fRCMUBx/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCA5SilLOcNb5dOFHbqWJYS5/%D8%B1%D9%88%D8%B2+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7+-+2.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/LRC8gvMQXhec/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCBEPXbBJwg_K9OFHbqWJYS5/%D8%B1%D9%88%D8%B2+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7+-+2.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/0vi2uyFHOp43/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCBLkGYNWqgIXNOFHbqWJYS5/%D8%B1%D9%88%D8%B2+%DA%86%D9%87%D8%A7%D8%B1%D9%85+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/8/17/849826_499.jpg

http://www.mizanonline.ir/files/fa/news/1395/8/17/849840_745.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها