۳۰ شهریور ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۱۹ فروردین ۱۳۹۶
  • کد خبر :60944
  • بدون دیدگاه

تصاویر نمایش “مسئولیت شکستن سکوت مطلق‎”

نمایش “مسئولیت شکستن سکوت مطلق‎” به کارگردانی شیوا مسعودی در تالار مولوی به روی صحنه رفت.

 نمایش “مسئولیت شکستن سکوت مطلق‎” به کارگردانی شیوا مسعودی با بازی چون نگین کشفی، متین گودرزی، سارا شاهرودیان، اسماعیل کمالی دهقان، بهداد بلیغ فر و ساینا سراج در تالار مولوی به روی صحنه رفت.

نمایش «مسئولیت شکستن سکوت مطلق» با محوریت زن و ازدواج به سه پرده‌ اصلی تقسیم می‌‌شود، سه پرده با سه تک‌گویی  از زبان یک یا چند زن که داستان‌هایی را روایت می کنند.

مسئولیت شکستن سکوت مطلق‎

http://static1.honaronline.ir/thumbnail/Fe8bhBAq6l8r/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfaFe2WvqNZNfI8YR1N_C5TyPRHvMy34jAg7OipAJb1oJjG80EjvhvJExYCj1ZEWJ5k2MFuQUss_U35m27xpApsXyEN6HB-HRRfdxFvAhda_4eeqpS33Hbr4qvI16vHxZCrUgzjoF-wW0FiK2lSX4ww6IFYUG8sUEk5_3jCPI962icifIXex0SGtgpIs3g4bUW/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%E2%80%8E%22.jpg

مسئولیت شکستن سکوت مطلق

http://static1.honaronline.ir/thumbnail/KbexWYFODbQv/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfaFe2WvqNZNfI8YR1N_C5TyPRHvMy34jAg7OipAJb1oJjG80EjvhvJExYCj1ZEWJ5k2MFuQUss_U35m27xpApsXyEN6HB-HRRfdxFvAhda_4eeqpS33Hbr4qvI16vHxZCrUgzjoF-wW0FiK2lSX4ww6IFYUG8sUEk5_3jCPI962icifIXex0SGtgpIs3g4bUW/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%E2%80%8E%22.jpg

http://static1.honaronline.ir/thumbnail/O6TMabZXLGd6/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfaFe2WvqNZNfI8YR1N_C5TyPRHvMy34jAg7OipAJb1oJjG80EjvhvJExYCj1ZEWJ5k2MFuQUss_U35m27xpApsXyEN6HB-HRRfdxFvAhda_4eeqpS33Hbr4qvI16vHxZCrUgzjoF-wW0FiK2lSX4ww6IFYUG8sUEk5_3jCPI962icifIXex0SGtgpIs3g4bUW/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%E2%80%8E%22.jpg

مسئولیت شکستن سکوت مطلق

http://static1.honaronline.ir/thumbnail/PYJBsIFa8jbI/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfaFe2WvqNZNfI8YR1N_C5TyPRHvMy34jAg7OipAJb1oJjG80EjvhvJExYCj1ZEWJ5k2MFuQUss_U35m27xpApsXyEN6HB-HRRfdxFvAhda_4eeqpS33Hbr4qvI16vHxZCrUgzjoF-wW0FiK2lSX4ww6IFYUG8sUEk5_3jCPI962icifIXex0SGtgpIs3g4bUW/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%E2%80%8E%22.jpg

http://static1.honaronline.ir/thumbnail/26JWmSNXt3Q9/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfaFe2WvqNZNfI8YR1N_C5TyPRHvMy34jAg7OipAJb1oJjG80EjvhvJExYCj1ZEWJ5k2MFuQUss_U35m27xpApsXyEN6HB-HRRfdxFvAhda_4eeqpS33Hbr4qvI16vHxZCrUgzjoF-wW0FiK2lSX4ww6IFYUG8sUEk5_3jCPI962icifIXex0SGtgpIs3g4bUW/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%E2%80%8E%22.jpg

http://static1.honaronline.ir/thumbnail/8LpSm3TKkJ8M/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfaFe2WvqNZNfI8YR1N_C5TyPRHvMy34jAg7OipAJb1oJjG80EjvhvJExYCj1ZEWJ5k2MFuQUss_U35m27xpApsXyEN6HB-HRRfdxFvAhda_4eeqpS33Hbr4qvI16vHxZCrUgzjoF-wW0FiK2lSX4ww6IFYUG8sUEk5_3jCPI962icifIXex0SGtgpIs3g4bUW/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%E2%80%8E%22.jpg

http://static1.honaronline.ir/thumbnail/FVk53PcorKjt/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfaFe2WvqNZNfI8YR1N_C5TyPRHvMy34jAg7OipAJb1oJjG80EjvhvJExYCj1ZEWJ5k2MFuQUss_U35m27xpApsXyEN6HB-HRRfdxFvAhda_4eeqpS33Hbr4qvI16vHxZCrUgzjoF-wW0FiK2lSX4ww6IFYUG8sUEk5_3jCPI962icifIXex0SGtgpIs3g4bUW/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA+%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%86+%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA+%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%82%E2%80%8E%22.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها
دیدگاه ها