۲ شهریور ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۱۲ مهر ۱۳۹۵
  • کد خبر :53780
  • بدون دیدگاه

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از نخبگان جوان

تصاویر مراسم تجلیل از نخبگان جوان در تهران

تصاویر مراسم تجلیل از نخبگان جوان در تهران

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از نخبگان جوان

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/hlO5kDErnTpP/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAFdYO4YXD21NOFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از نخبگان جوان

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از نخبگان جوان

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/EIMLAwA9itjQ/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAFdYO4YXD21NOFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/4s14SrCKIovX/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAFdYO4YXD21NOFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/Rpyohx8AFcXl/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAFdYO4YXD21NOFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از نخبگان جوان

گزارش تصویری از مراسم تجلیل از نخبگان جوان

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/lTsQUneZHVM5/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAFdYO4YXD21NOFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/q3AOIJNpGwxv/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAFdYO4YXD21NOFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/kuohFKYKDPdv/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAFdYO4YXD21NOFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/avkx7MUGBkLb/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAFdYO4YXD21NOFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/AQM2PWioRWUF/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAFdYO4YXD21NOFHbqWJYS5/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85+%D8%AA%D8%AC%D9%84%DB%8C%D9%84+%D8%A7%D8%B2+%D9%86%D8%AE%D8%A8%DA%AF%D8%A7%D9%86+%D8%AC%D9%88%D8%A7%D9%86.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها
مطالب مرتبط
دیدگاه ها