۳۰ مرداد ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۴ مهر ۱۳۹۵
  • کد خبر :53300
  • بدون دیدگاه

عکس و مصاحبه جدید سحر دولتشاهی با مجله استایل

تازه ترین مصاحبه سحر دولتشاهی بازیگر سینما و تلویزیون که با تازگی فیلم بارکد  را بر روی پرده سینماها داشت با مجله استایل را در زیر بخوانید. چرا استایل فکری…

تازه ترین مصاحبه سحر دولتشاهی بازیگر سینما و تلویزیون که با تازگی فیلم بارکد  را بر روی پرده سینماها داشت با مجله استایل را در زیر بخوانید.

http://talarekhabar.com/wp-content/uploads/2016/09/Sahar-Dolatshahi-Style.jpg

چرا استایل فکری سحر دولتشاهی او را به سمت سینما و تئاتر می کشاند،جذابیت این اتفاق برایش کجابوده؟

من اصولا ادبیات نمایشی خوانده ام و مترجمی فرانسه و خوب، همیشهبازیگری برای من خیلی هیجان انگیز بود، اما فکر می کنم بازیگری به تدریج برای مناتفاق افتاد یعنی این طوری نبود که من یک روزی، یک دفعه تصمیم بگیرم و بازیگر شوم.شاید بازخورد تجربه های دانشگاهی بود که انجام داده بودم و اینکه خیلی مورد تشویققرار گرفتم.

با این که تمام کارنامه ی کاری ت را هم می دانم و هم زیر و رو کردهام ومی دانم   زیاد تئاتر کار کرده ای و باآدم های زیادی کار کرده ای( آتیلا پسیانی، آروند دشت آرای، رضا گوران، محمدرحمانیان، محمد یعقوبی و  حمید امجد.)درسینما و تلویزیون هم همینطور ، ولی  با اینکارنامه ی مفصل ، آدم بی هیاهو یی هستی؟

ببین واقعیت این است که اینجوری راحت تر هستم، خود کار، یا پروسه یخلق یک اثر برای من جذاب ترین بخش است، که فکر می کنم هنوز هیچ وقت بابت انتخاب آنخسته نشده ام و خوشحالم، ولی حواشی اصولاً خیلی برایم سخت است. چون حواشی هم ازدست م خارج می شود و هم شاید روابط عمومی خیلی خوبی ندارم. ترجیح می دهم بیشتر درسکوت باشد.

شایدخیلیبه روابط عمومی مرتبط نباشد.شاید موضوع روحیه یی ست که داری؟

بله، ولی به هر حال این شغل مجموعه یی از تمام اینهاست ، شما نمیتوانید بازیگری باشید که از همه ی جنجال های عالم به دور است. به هر حال همه چیزکنار هم می آید. وقتی بازیگر هستید یعنی در مقابل چشمان دیگران قرار دارید و منتمام سعی خودم را کرده ام که خیلی خیلی عادی زندگی کنم و نگاهم خیلی عادی باشد.

این روحیه دور بودن از حواشی چه قدر به شما کمک کرده است که آستانهتحملتان در مسیر رودخانه ی شهرتی که در آن قرار دارید بالا یا پایین باشد ؟

(مکث می کند و در سؤال من عمیق تر می شود و بالبخند  می گوید)

من هیچ وقت لایف استایل یا همان شیوه ی زندگی ام را به واسطه یبازیگر بودن تغییر نداده ام. هنوز از همان جایی خرید می کنم که قبلاً خرید می کردهام. هنوز همان جایی که ورزش می کردم، ورزش می کنم و فکر می کنم اتفاقی که می افتداین است که شاید جلسه ی اول و دیدار اول، شما را به چشم خانم بازیگر ببینند و بعداز آن کاراکتر شماست که مهم می شود.

سعی کرده ام خیلی نترسم و خودم را قایم نکنم و زندگی عادی داشتهباشم، از یک جایی به بعد، کاراکتر شماست که باعث می شود کسانی شما را دوست داشتهباشند و کسانی دوست نداشته باشند. شاید اوضاع سخت تر شود، اما برای من…

با این موضوع شهرت و شناخته شدن ریلکس (راحت) هستم، بالطبع آدم هاییهم که در مقابل من قرار می گیرند ریلکس می شوند.

یعنی شهرت زندگی ت را تحت الشعاع قرار نداده؟

یک ذره، احتیاط های کوچکی را پیدا کرده ام.مثلاً چارچوب های بیشتری برای خودم قائل شده ام ولی تغییر در زندگی معمول من، نه.

لایف استایل زندگی اجتماعی ات چه تأثیری روی زندگیت داشته، از ایننظر که بازدارنده باشد و یا به جلو هل دهد؟

من شخصیتم در محیطی شکل گرفته و به واسطه ی آن یک انتخاب هایی داشتهام. اما برای یک بازیگر خوب بودن باید خیلی انعطاف پذیر باشید و از خودتان شروعکنید تا بعداً بتوانید در غالب های مختلف کار کنید.

سرگرمی هایت غیر از بازیگری چیست؟

ورزشکردن، سفر کردن و فیلم دیدن و خواندن را خیلی دوست دارم برایم جذاب و پررنگ ترهستند.

کارهای کاربردی تر ؟

ایده هایی دارم ولی نمی خواهم دچار ادعا شوم. خوشحالم، وقتی در کاریادعا نمی کنید توقع هم از شما زیاد نیست.

این از روحیه ی محافظه کارانه ات است؟

نه چون چیز پر رنگی نمی بینم که در کنار بازیگری باشد و بابت شغلمخوشحالم.

چه قدر منتقد خودت هستی؟ آیا خودت را نقد می کنی؟

بله، البته نه به شکل بیمار گونه ای که دست و بال خودم را ببندم.آرتیست یا هنرمند، نقطه ضعف خود را خوب می شناسد فقط کافی است نگاه کند. نیاز نیستکه دیگران به او متذکر شوند.

نگاهت به پوشش و طراحی لباس، به ویژه پوششی که هنگام گرفتن سیمرغ دراختتامیه سال قبلداشتیچگونه است و  چه قدر از جسارت خودت است کهنمود بیرونی شما بوده باشد؟

من همیشه به پوشش اهمیت می دهم البته بدون وسواس و نه با نگاه مطلق.همیشه در اولین احساس از یک آدم پوشش او و اینکه چه طوری از طریق چشم او را میبینی وجود دارد. این که کجا می رویم و چه لباسی برازنده تر است برایم مهم است.شاید در این سال ها ریسک پذیرتر شده ام و سعی کرده ام مناسب تر بپوشم.

سال های قبل در مورد پوشش فضایی وجود نداشت و این طور نبود که من یکشبه خوش پوش شوم. من برای پوشش خودم طراح دارم و حتماً سعی می کنم از سلیقه یدیگران استفاده کنم. همه مدل نیستند، استایل از شناخت شما از خودتان و از اینکه چهطور دیده شوید شروع می شود.

“خوش پوشی از طریق ژن به آدم ها منتقل نمی شود”

من با محدودیت ها و حسن های خودم به استایل خودم شکل می دهم و حتماًاز متخصصین کمک می گیرم. زمانی که در مورد فشن و یا استایل صحبت می کنیم، موضوعآدم ها به میان می آید. حتی در جنس دیده شدن آدم ها محدودیت هایی وجود دارد.

ایده آل ماجرای پوشش، فقطلباس نیست و شامل انواع بروز بیرونی از شخص است. ممکن است لباسی به من بیاید امادر چارچوب فکری من نگنجد، پس من هرگز آن را نخواهم پوشید.

در واقع  امضای خودت را رویپوششت می گذاری؟

من نمی گویم که به اینجا رسیده ام که ادعا کنم امضا می گذارم رویلباس پوشیدنم، ایده آل ماجرای پوشش، این است که شما خودتان را در نظر بگیرید.مثلاً من با خانم آنا ثانی و یا خانم تارا پرورش که لباس افتتاحیه مرا طراحی کردبه تفاهم رسیده ام. بعضی وقت ها براساس روحیه ام دوست دارم در یک لباس، خودم راپنهان کنم و بعضی وقت ها دوست دارم در یک لباس جلوه کنم و اینکه روحیات مختلف سحر،حتماً در طراحی های مختلفش تأثیر می گذارد.

 واین در مورد رنگ هم صدق می کند؟

بله، اینکه با توجه به روحیه بعضی وقت ها دوست داریم رنگی گرم، مثلقرمز بپوشیم و یا خنک و راحت، کفش ورزشی و ….

من خیلی از کارها را دنبال می کنم و نه فقط طراحی های خارجی، ماکارهای یونیک و بی نظیری در ایران داریم. اگر بازیگری تخصص من است کسانی هم هستندکه لباس تخصص آن هاست. پس باید با اعمال سلیقه ی خودتان از آن ها کمک بگیرید که بهمعنی انعطاف پذیری است. پس:

“دیالوگ بین ما و طراح بسیار مهم است”

فضای شهرت باعث ایجاد خطر در پذیرفتن نظر دیگران در پوششت نمی شود؟

خوب من ذائقه ی خودم را در پوشش رویدادها و موقعیت های مختلف دارماما حتماً از دیگران مشورت می گیرم تا استایل خودم را حفظ کنم.

چه قدر برای لباس هایت وقت می گذاری؟ مثل انتخاب پارچه یا گپ زدن باطراح؟

خیلی زیاد، اما فقط برای رویدادی که در حال آمدن است. ولی در حالتعادی واقعاً ادم اسپرتی هستم. همیشه کتانی یا جین می پوشم. اما حتی در منزل انسانآراسته ای هستم و باید از کانال خودم عبور کند و باید حتماً شلخته نباشم و شما هرزمانی به منزل من بیایید، از نظر پوشش، من آراسته هستم و حتی زمانی که تنها هستمنوع پوششم برای خودم هم مهم است و به خاطر دوربین ها نیست برای دل خودم، تا روزخودم را از دست ندهم و قرار نیست کسی من را آشفته ببینید.

نظرتان در مورد موج جدید لوکس پوشی که در رویدادهای بزرگ هنری طرحهای ایرانی و برندهای ایرانی به جای برندهای خارجی استفاده می شود چیست؟

اگر این موضوع همه چیز ما نباشد بد نیست. اما “اگر خوش پوشی بهمعنای برند پوش بودن است، اصلاً اعتقادی ندارم”.

من یک زن ایرانی هستم و باید نوع پوششی داشته باشم که به شرایط محیطیکه من زندگی می کنم بیاید.

در سال های اخیر مردم دوست دارند بگویند پالتو مرا فلان خیاط دوختهیا فلان طراح، طراحی کرده است؟

بله خوب، طراحی ها خیلی همپیشرفته  شده.

در مورد پوشش های امسال کمی صحبت کنیم؟نظرت چه بود درباره جشنوارهامسال؟

بله، شاید امسال ماجرای فرشقرمز و فستیوال ها قوام پیدا کرده است. بازیگرها با این موضوع دیده می شوند و برای آدم هایی که در این مارکت قرار دارند خوبخواهد بود. اما شاید بحث برانگیز بودن لباس در ابتدا سوژه ای باشد که از پختگی وروشن فکری به دور است و مهم است که آدم ها چه طور به نظر برسند.

قبول داری که انسان با پوششی که دارد مورد قضاوت است؟

بله، ما از یک آدم و پوشش او در ابتدا یک دریافت داریم و در مهم بودنقضیه شکی نیست. اما باید کم کم آن را به متخصصان سپرد و تا جایی که وقتم اجازه میدهد و در توانم هست من هم سعی خودم را می کنم. اما بحث اخلاقی ماجرا بحث متفاوتیاست و آراسته بودن همیشه پسندیده است. اما بعضی وقت ها اور درس بودن یا زیادی لباسپوشیدن و یا طبق معیار ها لباس نپوشیدن باعث می شود انسان بیشتر دیده  شود. ما باید زمانی که به جایی می رویم به مراسمطرف مقابل احترام بگذاریم و مناسب با آن مراسم لباس بپوشیم که شاید هنوز در ایرانشکل ویژه ای نداشته باشد.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها
دیدگاه ها