۲۹ مرداد ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۴ تیر ۱۳۹۵
  • کد خبر :47648
  • بدون دیدگاه

تصاویر زیبا سفره‌‍‌های افطار دانشجویی در خوابگاه دخترانه

سفره های افطار دانشجویی در خوابگاه دانشجویان دختران در دانشگاه مشهد.

سفره های افطار دانشجویی در خوابگاه دانشجویان دختران در دانشگاه مشهد.

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117474.jpg

افطار دانشجویی در خوابگاه دانشجویان دختران در دانشگاه مشهد

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117470.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117472.jpg

افطار دانشجویی در خوابگاه دانشجویان دختران در دانشگاه مشهد

 

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117471.jpg

افطار دانشجویی در خوابگاه دانشجویان دختران در دانشگاه مشهد

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117475.jpg

افطار دانشجویی در خوابگاه دانشجویان دختران در دانشگاه مشهد

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117476.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117483.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117479.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117482.jpg

افطار دانشجویی در خوابگاه دانشجویان دختران در دانشگاه مشهد

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117484.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117486.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117489.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/06/24/4/2117488.jpg

افطار دانشجویی در خوابگاه دانشجویان دختران در دانشگاه مشهد.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها