۲۷ مرداد ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۲۶ آبان ۱۳۹۵
  • کد خبر :56112
  • بدون دیدگاه

سوژه‌های دیدنی راهپیمایی زائران در مسیر نجف به کربلا ‎(۳۶ عکس)

میلیون ها زائر از سراسر جهان به مناسبت اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) در کربلا گرد هم می‌آیند و بزرگترین اجتماع انسانی را رقم می‌زنند.

میلیون ها زائر از سراسر جهان به مناسبت اربعین حضرت سیدالشهدا (ع) در کربلا گرد هم می‌آیند و بزرگترین اجتماع انسانی را رقم می‌زنند.

راهپیمایی زائران در مسیر نجف به کربلا

راهپیمایی زائران در مسیر نجف به کربلا‎

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276362.jpg

راهپیمایی زائران در مسیر نجف به کربلا‎

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276364.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276371.jpg

راهپیمایی زائران در مسیر نجف به کربلا‎

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276373.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276372.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276375.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276378.jpg

راهپیمایی زائران در مسیر نجف به کربلا‎

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276380.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276383.jpg

راهپیمایی زائران در مسیر نجف به کربلا‎

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276122.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276125.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276120.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276128.jpg

راهپیمایی زائران در مسیر نجف به کربلا‎

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/08/26/139508260937248469220204.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276131.jpg

راهپیمایی زائران در مسیر نجف به کربلا‎

http://media.mehrnews.com/d/2016/11/16/4/2276143.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/OMQgCkecpZhr/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3Doo_lkYGgn2HQLYzD7Q9EqmO9y02FRvdV2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXMI_mTcnrF1Q,/+%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950826/3337703/n3337703-5475237.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950826/3337703/n3337703-5475245.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/08/26/13950826093724029220204.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/08/26/139508260937246909220204.jpg

http://static1.bornanews.ir/thumbnail/61M2FDwCjSWl/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3Doo_lkYGgn2HQLYzD7Q9EqmO9y02FRvdV2ZvL5vX-_oL5SMFaqVjbXcnvO0GLTcsXR2Z9vhrAjX4,/+%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1%D8%A7%D9%86+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%DB%8C%D9%86+%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C+.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/08/26/139508260937231749220204.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/08/26/139508260937222999220204.jpg

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1395/08/26/139508260937215659220204.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950826/3337703/n3337703-5475256.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950826/3337703/n3337703-5475249.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها