۴ مرداد ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۱۵ آبان ۱۳۹۵
  • کد خبر :55449
  • بدون دیدگاه

تصاویر دیدنی از دومین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

دومین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مصلای امام خمینی(ره) میزبان علاقه مندان و بازدید کنندگان از این رویداد فرهنگی رسانه ای است.

دومین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات و خبرگزاری ها در مصلای امام خمینی(ره) میزبان علاقه مندان و بازدید کنندگان از این رویداد فرهنگی رسانه ای است.

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/Pj2oGDgPxSxE/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCBlUM9LHKDIUNOFHbqWJYS5/%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-2.jpg

دومین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

دومین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

http://img8.irna.ir/1395/13950815/3335890/n3335890-5457631.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950815/3335890/n3335890-5457626.jpg

دومین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

http://img8.irna.ir/1395/13950815/3335890/n3335890-5457623.jpg

دومین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

http://img8.irna.ir/1395/13950815/3335890/n3335890-5457504.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13950815/3335890/3335890-5457620.jpg

دومین روز بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات

http://img8.irna.ir/1395/13950815/3335890/n3335890-5457506.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/T4QbzoeFlM3F/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCCFRdG2vNvZktOFHbqWJYS5/%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+%D8%AF%D8%B1+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7-1.jpg

http://static2.bornanews.ir/thumbnail/LW2BxSQgXq70/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCCbDwRD1TlyltOFHbqWJYS5/%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AF%D9%88%D9%85+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+-+%D8%BA%D8%B1%D9%81%D9%87+%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7+.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/dQRG7qmOnuuL/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAAvpwtUptostOFHbqWJYS5/%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/Q4nXOZ8fShS3/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAAvpwtUptostOFHbqWJYS5/%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/J6lA8MifnwnD/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCAAvpwtUptostOFHbqWJYS5/%D8%AF%D8%B1+%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87+%D8%AF%D9%88%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4%DA%AF%D8%A7%D9%87+%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA+.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/6j9cT1ayVGuW/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pnyxkPmY3tAR7otfNPZWXfo,/2.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/GFeUpCusCOha/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pnyxkPmY3tAR7otfNPZWXfo,/5.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/VBZ7qDoRJWMX/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0ppoWZtMj5-GE7otfNPZWXfo,/15.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/3wikhhZYABeN/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0ppoWZtMj5-GE7otfNPZWXfo,/14.jpg

http://static0.ilna.ir/thumbnail/hpiEeDcyCjMg/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0ppoWZtMj5-GE7otfNPZWXfo,/21.jpg

روحانی از بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات بازدید کرد

خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات، حجت الاسلام حسن روحانی از این نمایشگاه بازدید کرد.

بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات با میزبانی از ۹۰۰ رسانه در قالب ۶۲۰ غرفه با شعار «شفافیت و صداقت» در مصلای امام خمینی(ره) تهران برپا شده است.

در این نمایشگاه نشست های متنوع روزنامه نگاران خارجی، کارگاه های آموزشی، نشست های تخصصی با موضوعات روز روزنامه نگاری در چهار تالار گفت وگو، سه سالن نشست های تخصصی و همچنین حضور وزرا و سخنگوی دولت در این نمایشگاه برای گفت وگو با خبرنگاران در نظر گرفته شده است.

امسال در بخش موسسات مطبوعاتی ۲۳ غرفه، رسانه‌های استانی و منطقه ای ۶۵ غرفه، تشکل های مطبوعاتی هشت غرفه، کسب و کار مرتبط با رسانه ها ۲۰ غرفه، روابط عمومی دستگاه ها هفت غرفه، ادارات کل ارشاد استان ها و خانه های مطبوعات استانی که نشریات استان ها را نمایندگی می کنند،۳۱ غرفه، نشریات دانشجویی دو غرفه (یک غرفه مربوط به نشریات زیرمجموعه وزارت علوم و یک غرفه مربوط به نشریات زیرمجموعه دانشگاه آزاد)، روزنامه ها ۴۰ غرفه، خبرگزاری ها ۱۳ غرفه، رسانه‌های حوزه دین و اندیشه ۲۳ غرفه، رسانه های فرهنگی و هنری ۸۶ غرفه، رسانه های سیاسی و اقتصادی ۹۴ غرفه، رسانه های آموزشی و تخصصی ۹۹ غرفه، رسانه های عمومی و خانواده ۷۹ غرفه و در بخش رسانه های حوزه کودک و نوجوان ۱۱ غرفه دایر شده است.

کارگاه های تخصصی و کاربردی در نمایشگاه امسال در بخش رسانه های داخلی با حضور اساتید علوم ارتباطات و پیشکسوتان حوزه رسانه برگزار می شود.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها