۶ تیر ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۵ بهمن ۱۳۹۵
  • کد خبر :58716
  • بدون دیدگاه

گزارش تصویری از حواشی پنجمین روز حادثه پلاسکو

همچنان تلاش های آتش نشانان برای خارج کردن آوارها و پیکرهای همکارانشان در روز پنجم ادامه دارد.

تلاس ماموران آتش نشانی و دیگر عوامل در روز پنجم حادثه پلاسکو نیز همانند روزهای گذشته با پشتکار انجام شد.

http://talarekhabar.com/wp-content/uploads/2017/01/atash-neshanan.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/23/4/57424464.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/23/4/57424111.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/23/4/57424112.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/23/4/57424348.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/23/4/57424486.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/24/4/57424611.jpg

http://cdn.isna.ir/d/2017/01/23/4/57424485.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/c6yPkSE3z7AD/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_09-59-13.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/01/24/4/2350306.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/01/24/4/2350311.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/01/24/4/2350322.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/01/24/4/2350336.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/01/24/4/2350335.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/Wp2n5XWnlsbK/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_09-59-08.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/64qOqmSzUOAs/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_09-59-02.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/wyid3CDegyMH/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_09-59-18.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/ZHRHz2opclvw/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_09-59-23.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/KIzWHz036NYM/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_09-59-34.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/16ZNVO6UI71o/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_09-59-42.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/XawBKRpmifFz/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_09-59-46.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/4XVMV29Djs9u/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSntMX8LAACj8I2VkCvNAHA44mR54VTn_lQp64XWD-4GA9fvMC9Ra2Fk3DXevI8c3Yo2HLkkeuWdZ8FFSZFzzUvFFBfetloo4Ebc,/photo_2017-01-24_09-59-50.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/wy68NWKO5Ptw/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_09-59-58.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/1MU1I82B0vSF/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_10-00-14.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/6iOlOAdC4uXD/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_09-59-54.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/4wnkYA7p6yFU/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4tOzeGfnkG3DlObMu4da0ugCZYBL8OGb1tkXRmfG0ZrOzG4dCpLzLSmmrKvCe4wUTn_v-8yDkvM5/photo_2017-01-24_10-00-27.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها
دیدگاه ها