۶ تیر ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۷ بهمن ۱۳۹۵
  • کد خبر :58805
  • بدون دیدگاه

گزارش تصویری از حواشی هفتمین روز حادثه پلاسکو

تلاس ماموران آتش نشانی و دیگر عوامل در روز پنجم حادثه پلاسکو نیز همانند روزهای گذشته با پشتکار انجام شد و پیکر تعدای از آـش نشانان نیز کشف شد.

تلاس ماموران آتش نشانی و دیگر عوامل در روز پنجم حادثه پلاسکو نیز همانند روزهای گذشته با پشتکار انجام شد و پیکر تعدای از آـش نشانان نیز کشف شد.

حواشی هفتمین روز حادثه پلاسکو

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/OnshoapTYq2I/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCCjyBuBSsxSVdOFHbqWJYS5/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-2.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/eLNvlxZNlQHY/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCCjyBuBSsxSVdOFHbqWJYS5/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-2.jpg

http://static3.bornanews.ir/thumbnail/FxMDbeViOOmR/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCCjyBuBSsxSVdOFHbqWJYS5/%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B1%D9%88%D8%B2+%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D9%87+%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D9%88-2.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398589/n3398589-5626516.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398589/n3398589-5626521.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398589/n3398589-5626519.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398589/n3398589-5626518.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398589/n3398589-5626533.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398589/n3398589-5626531.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398589/3398589-5626545.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398589/n3398589-5626543.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398589/n3398589-5626544.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951107/3398595/n3398595-5626631.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951107/3398595/n3398595-5626646.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951107/3398595/n3398595-5626653.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951107/3398595/n3398595-5626654.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951107/3398595/n3398595-5626649.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398562/n3398562-5626241.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398562/n3398562-5626237.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398562/n3398562-5626235.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398562/n3398562-5626238.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398562/n3398562-5626246.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398562/n3398562-5626243.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398562/n3398562-5626250.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398562/n3398562-5626255.jpg

http://img8.irna.ir/1395/13951106/3398584/n3398584-5626603.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها
دیدگاه ها