۲۷ مرداد ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۱۸ آبان ۱۳۹۵
  • کد خبر :55631
  • بدون دیدگاه

هاینه توسلی و حامد کمیلی در اکران فیلم سیانور در اصفهان+تصاویر

اکران فیلم سیانور با حضور بهروز شعیبی و حامد کمیلی و هانیه توسلی در سینما ساحل اصفهان(۱۶ آبان ماه) برگزار شد.

اکران فیلم سیانور با حضور بهروز شعیبی و حامد کمیلی و هانیه توسلی در سینما ساحل اصفهان(۱۶ آبان ماه) با حضور مهمان های ویژه از جمله ابراهیم اصغر زاده و برادران شهید شریف واقفی برگزار شد.

هاینه توسلیدر اکران فیلم سیانور در اصفهان

هاینه توسلی و حامد کمیلی در اکران فیلم سیانور در اصفهان

هاینه توسلی و حامد کمیلی در اکران فیلم سیانور در اصفهان

http://static1.ilna.ir/thumbnail/Ajn8KM6Zxs7q/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pnr6V-gZ2R3e7otfNPZWXfo,/.jpg

هاینه توسلی و حامد کمیلی در اکران فیلم سیانور در اصفهان

http://static1.ilna.ir/thumbnail/N9IFc8lc9k5S/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pnr6V-gZ2R3e7otfNPZWXfo,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/QcfVX3QPSRqZ/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pnr6V-gZ2R3e7otfNPZWXfo,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/3mkk7WZgxXH3/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pnr6V-gZ2R3e7otfNPZWXfo,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/ASvsr9PgFzjd/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pnr6V-gZ2R3e7otfNPZWXfo,/.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/tUYG1XtQ553E/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pnr6V-gZ2R3e7otfNPZWXfo,/.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها