۷ تیر ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۲۹ فروردین ۱۳۹۶
  • کد خبر :61231
  • بدون دیدگاه

تصاویر نمایش “کافه طره” با بازی شبنم قلی خانی

نمایش “کافه طره” به کارگردانی نوشین تبریزی در مجموعه تئاتر پایتخت به روی صحنه رفت.

 نمایش “کافه طره” به کارگردانی نوشین تبریزی با بازی محمد حاتمی شبنم قلی‌خانی بهناز توسلی مریم زارعی شراره رنجبر در مجموعه تئاتر پایتخت به روی صحنه رفت.

نمایش "کافه طره" با بازی شبنم قلی خانی

http://media.mehrnews.com/d/2017/04/15/4/2431385.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/04/15/4/2431383.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/04/15/4/2431382.jpg

http://static1.honaronline.ir/thumbnail/nltWSOaAlLCb/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfBrkMaJ2axnK_q1oIgQo6cfGSQr1GZowbxT8HpWd5MhGVQVXX86dp-pq26B9eacpEeeyp3RJmYTrwCTBW_W76a57OW77Pjh4mBVDqVuzoKJM6yCODg017uWyCviFEKW6HK7BleKXxVU6lYtg1xNWAGf9hmdlOQHI-BAsJIboG8jTU6OJUi_lpJLliag7XXxN7/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87+%D8%B7%D8%B1%D9%87%22%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA.jpg

http://static1.honaronline.ir/thumbnail/hJlvxoyAUOls/Ohoj1hZyYen_npsA0XqYaEnORCUdYu7Y2UxXDN_AgOpOKijyBkw-gqARr0Vw6wvfBrkMaJ2axnK_q1oIgQo6cfGSQr1GZowbxT8HpWd5MhGVQVXX86dp-pq26B9eacpEeeyp3RJmYTrwCTBW_W76a57OW77Pjh4mBVDqVuzoKJM6yCODg017uWyCviFEKW6HK7BleKXxVU6lYtg1xNWAGf9hmdlOQHI-BAsJIboG8jTU6OJUi_lpJLliag7XXxN7/%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%B4+%22%DA%A9%D8%A7%D9%81%D9%87+%D8%B7%D8%B1%D9%87%22%D8%AF%D8%B1+%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D9%87+%D8%AA%D8%A6%D8%A7%D8%AA%D8%B1+%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%AE%D8%AA.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/04/15/4/2431387.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/04/15/4/2431388.jpg

http://media.mehrnews.com/d/2017/04/15/4/2431391.jpg

 

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها