۳۰ شهریور ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۱۶ بهمن ۱۳۹۵
  • کد خبر :59377
  • بدون دیدگاه

عکس های بهنوش طباطبایی روی فرش قرمز فیلم«زیر سقف دودی»

مراسم فرش قرمز «زیر سقف دودی» با حضور نفیسه روشن ، مریلا زارعی، بهنوش طباطبایی و سایر بازیگران پنجشنبه شب در برج میلاد برگزار شد.

مراسم فرش قرمز «زیر سقف دودی» با حضور نفیسه روشن ، مریلا زارعی، بهنوش طباطبایی و سایر بازیگران پنجشنبه شب در برج میلاد برگزار شد.

بهنوش طباطبایی روی فرش قرمز فیلم«زیر سقف دودی»

بهنوش طباطبایی روی فرش قرمز فیلم«زیر سقف دودی»

بهنوش طباطبایی

بهنوش طباطبایی

بهنوش طباطبایی

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/lbr8vIc3QxG3/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCDgwsKgE8U-xNOFHbqWJYS5/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%A8+%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%81%D8%AC%D8%B1.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/JgsxofbM8DxC/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCDgwsKgE8U-xNOFHbqWJYS5/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%A8+%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%81%D8%AC%D8%B1.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/1poKvwpjCHLb/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCDgwsKgE8U-xNOFHbqWJYS5/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%A8+%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%81%D8%AC%D8%B1.jpg

http://static0.bornanews.ir/thumbnail/ItipyYkiwLcf/hsPvu53JYc4ZMdL-GggwrIzh2hzU5xtVFQP8bK_wEHTWBrL3vxxKeZCrWjxHgZzZ8wnBrYkXU3QMHDsygonvkmg5kwqDkuu0pz2Zr-6LSnsZsz9y7UBP4v8U6q7Hq4QIME_4NK2FYFJvSUuTA98NsxM4nZ53FJIggXpYEUp0nCDgwsKgE8U-xNOFHbqWJYS5/%D9%BE%D9%86%D8%AC%D9%85%DB%8C%D9%86+%D8%B4%D8%A8+%D8%AC%D8%B4%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%87+%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85+%D9%81%D8%AC%D8%B1.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

دیدگاه ها