۶ تیر ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۲۳ فروردین ۱۳۹۶
  • کد خبر :61032
  • بدون دیدگاه

سوژه های جالب اولین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات+تصاویر

صبح سه شنبه بیست و دوم فروردین با دستور وزیر کشور،ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و کاندیداهای یکی پس از دیگری برای ثبت نام وارد وزارت کشور شدند.

صبح سه شنبه بیست و دوم فروردین با دستور وزیر کشور،ثبت نام انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد و کاندیداهای یکی پس از دیگری برای ثبت نام وارد وزارت کشور شدند.

http://media.mehrnews.com/d/2017/04/11/4/2427828.jpg

اولین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/1/22/6068898_964.jpg

اولین روز ثبت نام نامزدهای انتخابات

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/1/22/6069686_404.jpg

http://cdn.yjc.ir/files/fa/news/1396/1/22/6069695_821.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/01/22/13960122000827636275296340716670_47651_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/01/22/13960122000598636275193335924369_19384_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/01/22/13960122000598636275193461862178_62389_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/01/22/13960122000598636275193490612307_78584_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/01/22/13960122000603636275194610771548_92507_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/01/22/13960122000603636275194686708963_93895_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/01/22/13960122000603636275194692333868_49920_PhotoT.jpg

http://media.farsnews.com/media/Uploaded/Files/Images/1396/01/22/13960122000603636275194721708889_66328_PhotoT.jpg

http://static2.ilna.ir/thumbnail/AIEQDWkKHaqg/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRtodgiFGsxWDhkVKa0qj4uC6V3N00bAhWnD1SvtVbIUsqgC1_eVKGl8lfIbO7Y5mEk3SYLchhHghGmFfkodDqI_bakHi5PX8fOjomoncSPmPTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0phugD-oQjRUS7otfNPZWXfo,/.jpg

http://static2.ilna.ir/thumbnail/7tg0ggZGukdZ/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRtodgiFGsxWDhkVKa0qj4uC6V3N00bAhWnD1SvtVbIUsqgC1_eVKGl8lfIbO7Y5mEk3SYLchhHghGmFfkodDqI_bakHi5PX8fOjomoncSPmPTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0phugD-oQjRUS7otfNPZWXfo,/.jpg

http://static3.ilna.ir/thumbnail/OBlvNhl6Nrib/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRK-2QiKn9dQbhkVKa0qj4uBEqK0WS75f1La67irV3H1YqgC1_eVKGlw7aeFjNVVrSJMZmNOMotjQIMf2dHJH0uJtJdRrxfKfc4FtsdNhBbubturcPgvLz_GUoUZn8fIAokAkKw3yecZ5NPKaWwoBFklPgerun0r2_WEgBsNovQcR2K3uhmglxwtz9PEodTMRv/6.jpg

http://static3.ilna.ir/thumbnail/gtlhylhZFxCU/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRK-2QiKn9dQbhkVKa0qj4uBEqK0WS75f1La67irV3H1YqgC1_eVKGlw7aeFjNVVrSJMZmNOMotjQIMf2dHJH0uJtJdRrxfKfc4FtsdNhBbubturcPgvLz_GUoUZn8fIAokAkKw3yecZ5NPKaWwoBFklPgerun0r2_WEgBsNovQcR2K3uhmglxwtz9PEodTMRv/8.jpg

http://static2.ilna.ir/thumbnail/mzNnPWJZAsJk/zD2ly951Lbe1X4vBXmeYxnwvBKd2o-upCBoRpuXWWQ3xVYIwBtE8SJc5CgG8w1SRtodgiFGsxWDhkVKa0qj4uC6V3N00bAhWnD1SvtVbIUsqgC1_eVKGl8lfIbO7Y5mEk3SYLchhHghGmFfkodDqI_bakHi5PX8fOjomoncSPmPTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0phugD-oQjRUS7otfNPZWXfo,/.jpg

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها
دیدگاه ها