۷ تیر ۱۳۹۶
تالار خبر
  • تاریخ انتشار خبر :۲۷ آبان ۱۳۹۵
  • کد خبر :56154
  • بدون دیدگاه

تصاویر دیدنی آماده سازی غذای زائرین اربعین در کربلا

تصاویر دیدنی از مراحل آماده سازی غذای زائرین اربعین در کربلا توسط مردم عراق در مناطق مختلف مسیر پیاده روی اربعین

تصاویر دیدنی از مراحل آماده سازی غذای زائرین اربعین در کربلا توسط مردم عراق در مناطق مختلف مسیر پیاده روی اربعین

آماده سازی غذای زائرین اربعین در کربلا

http://static1.ilna.ir/thumbnail/O15C2ZC1nF6J/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/3.jpg

آماده سازی غذای زائرین اربعین در کربلا

http://static1.ilna.ir/thumbnail/nYklvKA9Tlr9/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/1.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/FuDU2cx2fzsV/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/4.jpg

آماده سازی غذای زائرین اربعین در کربلا

http://static1.ilna.ir/thumbnail/2yVO40XO73Id/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/6.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/JQuQQew8pDKB/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/7.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/UGpopIUzGsVX/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/10.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/To1dv3G8xluf/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/11.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/rPbHnhvtwfIa/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/12.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/r86QaCOoZpt3/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/15.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/cMGyts7yEc9G/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/13.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/Ub2w46Hyj6WA/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/14.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/MirO2qpKKAdj/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/16.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/D33zBB52l3MU/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/19.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/8wf0CoWEN9vC/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/20.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/g51tMTvpB1kK/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDjsAuYUomqsa4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/21.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/llbPOmADf3gb/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/18.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/xYZHMPFBI1JV/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/24.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/0qMYxkdtuKqe/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/23.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/Jk6JEk3b3YXj/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/22.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/3oW53ZC15bNq/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/25.jpg

http://static1.ilna.ir/thumbnail/V9yqzppLzXTY/xCIXzdA0byfTThGx-WwCBVzLqUm5tWdV-BOouPEiuLzQ1tDsGZrx0Agx_Z0ckfS4nxRnVH0TyLDmS1SNbDE48K4xQIoDjB_gIQDHEiqNepRBeBVXNnV0pmcMjsGlyvX17otfNPZWXfo,/27.jpg

توزیع روزانه ۱۵۰ هزار غذای گرم میان زائران اربعین توسط آستان قدس رضوی

عاون هماهنگی ستاد خدمت رسانی به زائران اربعین آستان قدس رضوی با اشاره به احداث آشپزخانه مرکزی با دو سوله در شهر مهران گفت: روزانه ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم میان زائران حسینی توسط ستاد اربعین آستان قدس رضوی توزیع خواهد شد.
۱۳۹۵/۸/۲۵ سه شنبه

به گزارش آستان نیوز، حجت الاسلام والمسلمین علی لقمان پور با بیان این مطلب که توزیع غذای گرم توسط آستان قدس رضوی به صورت منسجم و گسترده از ۵ روز قبل از اربعین آغاز می‌شود و تا ۵ روز پس از اربعین ادامه خواهد داشت، خاطرنشان کرد: آشپزخانه مرکزی آستان قدس رضوی در مجاورت پایانه مرزی مهران و در قالب دو سوله بزرگ با استقرار ۲۵ دیگ صنعتی راه اندازی شده و روزانه ۱۵۰ هزار پرس غذای گرم را طبخ و از طریق موکب‌های مردمی میان زائران حسینی توزیع خواهد نمود؛ به این ترتیب در طی ۱۰ روز یک میلیون و ۵۰۰ هزار پرس غذا توزیع خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کارکنان آشپزخانه مرکزی را عموما خدام افتخاری طلبه، دانشجو و دست‌اندرکاران هیئات مذهبی تشکیل می‌دهند، گفت: علاوه بر این با همکاری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، ۱۰ نانوایی سیار در مرز مهران مستقر شده اند که روزانه ۲۰۰ هزار نان را تولید و در اختیار زائران قرار می‌دهند. توزیع صبحانه، میان وعده، آب آشامیدنی و… که همگی منقوش به عنوان «مهر درخشان رضوی» هستند، از دیگر خدماتی است که ستاد اربعین آستان قدس رضوی در مرز مهران ارائه می‌دهد.
حجت الاسلام لقمان پور خدمات ارائه شده از سوی آستان قدس رضوی را به خاطر تبرک و انتصاب به بارگاه منور حضرت علی بن موسی الرضا(علیه‌السلام)، بسیار مورد توجه زائران اربعین معرفی و تصریح کرد: سیاست ستاد اربعین آستان قدس رضوی در خدمت رسانی به زائران حسینی مشارکت و هم افزایی با حرکت‌های مردمی است، بنابراین در تمام حوزه‌های خدمت‌رسانی تلاش شده بخشی از کار بر عهده آستان قدس رضوی و بخشی بر عهده مردم باشد.
معاون هماهنگی ستاد خدمت رسانی به زائران اربعین آستان قدس رضوی درباره موکب‌های آستان قدس رضوی گفت: ۴ موکب در عراق، ۳ موکب در ورودی شهر مهران و دو مجموعه بزرگ از موکب ها در دو طرف میدان اربعین که توسط آستان قدس رضوی در پایانه مرزی مهران احداث و تجهیز گردیده است، مستقر شده اند که بصورت شبانه روزی به زائران حسینی خدمت رسانی می‌کنند.

برای آگاهی از آخرین اخبار و پیوستن به کانال تلگرامی  "تالار خبر" اینجا کلیک کنید.

برچسب‌ها
دیدگاه ها